PSdeG-PSOE CARiÑO

Qué é un xeoparque? PDF Imprimir Correo-e
Mércores, 30 Novembro 2016 23:51

altComo vén anunciando o noso Concello dende hai días, e como podes ver na anterior entrada desta web, o Auditorio Municipal de Cariño acollerá o vindeiro sábado 10 de decembro un importante evento que leva por título O Xeoparque de Cabo Ortegal: futuro próximo ou lonxano? A cita, organizada pola institución municipal, está aberta á participación de toda a cidadanía.

Nesta entrada pretendemos ofrecer unha breve introdución ó tema que se tratará nesa xornada e explicar os motivos do apoio que dende aquí lle brindamos á mesma. Queremos, en concreto, explicar brevemente qué é un xeoparque e por qué pode ser importante para a nosa comarca. Convén sinalar, de entrada, que en internet podes ampliar facilmente, a través dun amplo número de páxinas, a información que aquí ofrecemos. En concreto, recomendamos a visita ás entradas Geoparque e Red de Geoparques Europeos da Wikipedia, así como á web da European Geoparks Network (Rede Europea de Xeoparques), que lamentablemente carece de versión en castelán (aínda que si está dispoñible en portugués). Como exemplo de páxina web dun xeoparque en funcionamento podes ver a do Xeoparque da Costa Vasca, por tratarse dun caso que será obxecto de atención específica na xornada de Cariño.

Un xeoparque defínese por primeira vez en 1999, por parte da UNESCO, como “un área definida que presenta rasgos geológicos de especial relevancia, rareza o belleza. Estos rasgos deben ser representativos de la historia geológica de un área particular y de los eventos y procesos que la formaron”. A iniciativa concrétase en xuño do ano seguinte coa creación da Rede Europea de Xeoparques por parte de catro espazos naturais, que recibe o apoio da UNESCO en abril de 2001. En febreiro de 2004, nunha reunión celebrada en París, créase a Rede Global de Xeoparques e asínase un acordo mediante o cal a Rede Europea de Xeoparques convírtese no órgano que regula o ingreso na Rede Global.

A Carta de Principios da Rede de Xeoparques Europeos foi oficialmente aceptada o 5 de xuño do ano 2000 na illa de Lesbos (Grecia) e asinada polos catro membros fundadores da rede (España, Francia, Alemania e Grecia). O primeiro punto de dito documento ofrece unha definición especialmente clarificadora (o resaltado é noso): “Un Geoparque Europeo es un territorio que incluye un patrimonio geológico particular y una estrategia territorial de desarrollo sostenible, apoyado por un programa Europeo para promover el desarrollo. Debe tener unos límites claros y un área suficiente para un desarrollo económico real. Un Geoparque Europeo debe comprender un cierto número de lugares de interés geológico (LIG) de particular importancia en términos de su valor científico, unicidad, apariencia estética o valor educativo. La mayoría de estos lugares de interés geológico comprendidos en un Geoparque deben formar parte del patrimonio geológico, pero su interés puede ser también arqueológico, ecológico, histórico o cultural”.

Na actualidade a rede europea comprende 69 xeoparques situados en 23 países diferentes. Unha ducia deses xeoparques está situada en España (dous deles en Canarias) e outros tres en Portugal (un deles nas Azores), pero a día de hoxe non hai ningún xeoparque en Galicia.

O Complexo Xeolóxico de Cabo Ortegal posúe unha importancia mundial, acreditada en máis de vinte teses de doutoramento e varias ducias de artigos científicos en revistas internacionais. Os beneficios de conquerir a categoría de xeoparque para dito complexo son, na nosa opinión, indubidables. A nosa comarca en xeral -e Cariño en particular- precisa diversificar a súa economía potenciando novos sectores económicos e o turismo de calidade é un deles. O ingreso nesta rede europea incrementaría notablemente a visibilidade do noso territorio e do Cabo Ortegal en especial, xerando oportunidades en sectores como a hostalería e o turismo. Cómpre salientar, ademais, que a pertenza á rede de xeoparques é plenamente compatible cos sectores económicos existentes (pesca e marisqueo, forestal, etc.) e con outros que podan xurdir. Por último, e non menos importante, serviría para promover o coñecemento do noso patrimonio xeolóxico e das nosas potencialidades entre a nosa cidadanía.

Un dos aspectos que reforzan unha candidatura de xeoparque é ter realizado actividades previas de divulgación e valorización desa riqueza xeolóxica. Neste eido a comarca en xeral e o noso Concello en particular teñen xa un camiño andado. Dende o Goberno Municipal iniciámolo en 2007 coas xornadas As rochas máis antigas da Península Ibérica: introdución á xeoloxía do Cabo Ortegal. Meses despois viría a actividade Un día con geólogos, con reportaxe incluída no programa Natureza da TVG; a publicación dunha exitosa Guía de Campo en 2010; ou a celebración do Geolodía 2014, que axudamos a organizar dende a Agrupación Socialista de Cariño. Estas e outras actividades foron posibles grazas á xenerosa colaboración de Ricardo Arenas, catedrático da Universidad Complutense de Madrid, e do seu equipo. O impulso dunha candidatura de xeoparque para o complexo de Cabo Ortegal foi proposta por primeira vez, de maneira pública, polo noso partido no programa electoral ás eleccións municipais de maio de 2011. Posteriormente outros concellos, persoas e axentes sociais teñen recollido esta idea e defendido a súa importancia.

De todas estas cuestións falarase na xornada do sábado 10 de decembro. Pola mañá catro especialistas de primeiro nivel exporán de maneira didáctica a importancia xeolóxica do complexo de Cabo Ortegal, introducindo ademais as últimas novidades científicas. Pola tarde tres expertos en xeoparques explicarán polo miúdo qué é un xeoparque, cómo se xestiona no día a día, qué beneficios pode supor e cómo se organiza unha candidatura. Haberá tamén turnos de intervencións abertos a todo o público asistente. Tal vez non resulte esaxerado afirmar que eventos como o do día 10 poden condicionar o porvir dun pobo. Alí convén estar. Apoiando ó noso Concello, apostando polo futuro de tod@s.

 
O xeoparque de Cabo Ortegal a debate: xornadas en Cariño PDF Imprimir Correo-e
Luns, 21 Novembro 2016 22:00

altUn dos moitos valores que posúe a nosa comarca é a súa riqueza xeolóxica. En efecto, o coñecido como Complexo Xeolóxico de Cabo Ortegal vén sendo obxecto de estudo dende hai décadas por parte de xeólogos de prestixio internacional. O interese polas nosas rochas, sen embargo, exténdese máis alá dos profesionais da xeoloxía e chega tanto á cidadanía da nosa comarca como a moitas persoas que nos visitan atraídas pola riqueza natural e cultural que atesoura este territorio.

O coñecemento e a promoción da nosa riqueza xeolóxica deben ser, polo tanto, unha parte esencial nunha estratexia de desenvolvemento sostible que incorpore ó turismo de calidade como un dos seus vectores. A consecución da categoría de Xeoparque daríalle moita visibilidade a esta riqueza e ten que ser, xa que logo, parte desa estratexia. Nesa liña vimos traballando dende hai unha década e xa no programa electoral das eleccións municipais de 2011 o noso partido incorporaba esta proposta. Con posterioridade outros concellos e axentes sociais teñen amosado o seu interese nesta iniciativa, cuxo enfoque e características aínda teñen que ser definidos.

Coa intención de contribuír a este obxectivo o Concello de Cariño vén de anunciar a celebración das IV Xornadas de Patrimonio e Desenvolvemento Local que, baixo o título O xeoparque de Cabo Ortegal: futuro próximo ou lonxano?, terán lugar no Auditorio Municipal de Cariño o sábado 10 de decembro.

O programa conta con algúns dos principais especialistas na xeoloxía do complexo de Cabo Ortegal e no proceso de declaración e xestión de xeoparques. Baixo a coordinación de Ricardo Arenas (Universidad Complutense de Madrid) e Lois Armada Pita (CSIC), o programa dará comezo ás 11 da mañá cunha apertura institucional na que participará o Alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar. De seguido haberá catro charlas sobre a xeoloxía da comarca: Ricardo Arenas (Universidad Complutense) falará sobre El Complejo de Cabo Ortegal: un laboratorio para investigar la formación de Pangea; Richard Albert Roper (Goethe Univ. Frankfurt) impartirá a charla titulada Un origen africano para los gneises del Complejo de Cabo Ortegal; Sonia Sánchez (Univ. Complutense) intervirá sobre Los océanos desaparecidos del Complejo de Cabo Ortegal y las rocas más antiguas de Iberia; e Juan Ramón Vidal Romaní (Universidade da Coruña) pechará a sesión da mañá falando de La historia geológica, sin rocas, de Cabo Ortegal.

Os traballos retomaranse ás catro da tarde con tres charlas dedicadas de maneira específica ós xeoparques, que irán seguidas dun debate posterior. En primeiro lugar, Luis Carcavilla (IGME) intervirá sobre Geoparques: concepto y proceso de declaración; Leire Barriuso (Geoparque de la Costa Vasca) explicará El día a día del Geoparque de la Costa Vasca; e Artur Abreu Sá (Univ. de Trás-os-Montes e Alto Douro e membro do Comité Consultivo da Red Europea de Geoparques) pechará o programa de charlas coa titulada Hacia un geoparque mundial de la UNESCO: una odisea de pasión. Como xa sinalamos, a xornada concluirá cun turno de intervencións e debate aberto ó público.

Segundo informou o Concello de Cariño en días pasados, xa confirmaron a súa presenza tódolos alcaldes dos concellos que forman parte do Complexo Xeolóxico de Cabo Ortegal e que estarían chamados a involucrarse no proxecto. A xornada é pública e aberta a toda a cidadanía. Dende aquí queremos desexarche que desfrutes deste interesante programa, agardando que o evento sexa un chanzo significativo para que o Xeoparque de Cabo Ortegal se faga realidade. Queda moito por facer, pero estas xornadas están no camiño acertado.

 
A esquerda ante a OTAN: unha perspectiva histórica PDF Imprimir Correo-e
Luns, 14 Novembro 2016 23:34

altÉ innegable que o PSOE atravesa na actualidade unha crise importante, á que xa nos temos referido na nosa páxina. Esta situación, sen embargo, non é nova para o noso partido, que ó longo da historia atravesou situacións críticas ás que foi capaz de sobrepoñerse despois de intensos debates internos. Esta é quizais a principal lección que, nesta ocasión, podemos extraer da historia: a enorme capacidade de recuperación e reacción do partido, en boa medida relacionada co tesón da súa militancia.

Un destes momentos críticos tivo que ver co referéndum sobre a permanencia de España na OTAN, celebrado en marzo de 1986. Con anterioridade á súa chegada ó goberno o PSOE mantivera unha posición crítica, co lema OTAN de entrada no e coa esixencia dun referéndum. A chegada o partido ó poder nas eleccións de 1982 obrigou a un cambio de posicionamento liderado por Felipe González e que obedecía a razóns de xeoestratexia e política internacional. A cuestión foi obxecto de intenso debate no XXX Congreso do partido (decembro de 1984) e, previa defensa do voto favorable por parte do PSOE, a opción do si impúxose no referéndum con máis de nove millóns de votos e un 52’5 % de porcentaxe. O episodio provocou, sen embargo, unha forte división no seo da esquerda e un longo debate no partido.

Baixo a coordinación do historiador Abdón Mateos (UNED) a revista Ayer vén de publicar, no seu número 103(3) (2016), o dosier titulado La izquierda ante la OTAN, que ofrece unha mirada retrospectiva do tema citado a cargo de reputados historiadores. Tralas páxinas de presentación a cargo do coordinador, Javier Muñoz Soro achega un artigo titulado El final de la utopía. Los intelectuales y el referéndum de la OTAN en 1986. O propio Abdón Mateos é autor do seguinte traballo, que leva por título Los socialistas españoles y la cuestión atlántica hasta el referéndum de 1986. Pola súa parte, Emanuele Treglia ocúpase do debate entre os comunistas no artigo La última batalla de la transición, la primera de la democracia. La oposición a la OTAN y las transformaciones del PCE (1981-1986). Finalmente, Guillermo León Cáceres escribe sobre El ruido y la furia: Izquierda Socialista y el referéndum sobre la OTAN (1984-1986). Unha lectura sen dúbida interesante.

 
Mellora da estrada Cariño-Mera na curva da Ortigueira PDF Imprimir Correo-e
Luns, 07 Novembro 2016 21:55

altEn días pasados a Deputación Provincial anunciou a licitación, por un importe de 18.500 euros, da redacción dun proxecto de mellora da seguridade vial na estrada provincial DP 6121 Mera a Cariño, no lugar de A Ortigueira (punto quilométrico 7+800), situado na parroquia de A Pedra, dentro do noso Concello.

Como é ben sabido, trátase dun dos puntos máis perigosos da citada estrada ó coincidir unha zona de curva pronunciada cun estreitamento da vía ó pasar sobre a ponte do río Lourido. As obras contemplarán a demolición dunha edificación que reduce a visibilidade e a ampliación da citada ponte. O ente provincial ten a intención de adquirir a vivenda máis próxima á ponte na marxe dereita da estrada (actualmente deshabitada), que é o lado interior da curva, co obxecto de mellorar a visibilidade, agora moi reducida, e permitir a ampliación da plataforma da vía ás mesmas dimensións que o resto da estrada.

O proxecto que agora encarga o departamento de Vías e Obras do organismo provincial deberá, polo tanto, conter tanto a demolición da citada edificación como a ampliación da ponte sobre o río Lourido e a instalación dunha pasarela peonil para garantir tanto a seguridade da circulación na estrada como a dos viandantes.

Esta actuación forma parte das demandas que o Goberno Municipal cariñés lle tiña trasladado tanto ó Presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, como ó Deputado de Infraestruturas Viarias, José Manuel Pequeño. Por outra parte, a propia Deputación lembrou na súa nota de prensa que a eliminación de puntos negros e tramos de concentración de accidentes é unha das prioridades dentro da súa política de infraestruturas, así como a potenciación de sendas peonís, a mellora e humanización de travesías e a ampliación do ancho das vías máis estreitas nos máis de 2.000 quilómetros cos que conta a rede provincial de estradas.

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>

Páxina 1 de 187
Temos 10 convidados en liña

Acceso